Birthday Promo

Congratulations to Ms. Nerissa Dondayo Abarcas for hitting the Birthday Promo on her 12th direct referral. Happy Happy Birthday!!! -GHWM Marketing Management

Payout Announcement

Please be advise that payout cut off for this period from Dec. 02 to Dec. 08 (Tuesday to Monday). Due to bad weather …GHWM management is moving it from Dec.02 to Dec.09,2014 (Tuesday to Tuesday) to give way to those members who wishes to encode. Happy...

Message from the President

“Magtiwala ka sa Panginoon nang iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pagka-unawa; sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya; at siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas.” Mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Ako ay bumabati sa iyo at inaanyayahan kita sa GHWM Marketing o mas kilala sa pangalang GH Wellness. Samahan mo akong palakasin, palawigin, at itaguyod ang ating kompanya nang sa gayon tayo ay magtagumpay. Tandaan mo na ang kahirapan ay hindi balakid sa pag-abot ng iyong mga pangarap, bagkus ito ay isa lamang malaking pagsubok sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na maging mahirap ka habang buhay. Maging masipag, matiyaga, at matatag. Laging paka-isipin na nasa iyong mga kamay ang katuparan ng iyong mga pangarap; at katuwang mo ang GHWM Marketing. Mabuhay...